Benedek Regős

A hála tárgya The object of gratitude, 2014-

A fogadalmi tárgyak áldozati adományok, amelyeket az Istennek, isteneknek, szenteknek emelnek, többnyire a kultusz helyén (templomban) vagy az esemény színhelyén segítség vagy kegyelem kikönyörgéséért de leggyakrabban hálából és tiszteletből. Ilyen tárgyak minden kultúrában megtalálhatóak, még a természeti népeknél is, különböző formáit már a legkorábbi kultuszokból is ismerjük. A szokás Magyarországon a barokk korban terjedt el, amikor katolicizmus erősödésével a hálaadás adekvát módjává, a népi kultúra történeti, vallási és szociológiai szempontból is figyelemre méltó megnyilvánulási fomájává vált. Szinte bármi szolgálhat hálatárgyként, amely e jellegében szimbólum értékű. Beszélhetünk fogadalmi templomról, kápolnáról, oltárról, keresztről, vagy szoborról, de ide tartoznak a hálatáblák, hálaképek, és a hála tárgya formáját reprezentáló ún. identifikációs tárgyak is. Anyaguk, méretük, és formájuk a vagyoni és társadalmi helyzetről tanúskodik.


A fogadalmi tárgyak egyúttal a fogadalom vagy hála monumentumai is, hiszen annak elvont érzését kézzelfogható, tárgyi formában reprezentálják és konzerválják az örökkévalóságnak. Szimbolikus jelentéstartalmuk mögött egy-egy személyesen átélt örömteli esemény (pl. gyógyulás) története áll.

EN

“Ex votos” are offered or given to a saint or to a divinity in gratitude or in a fullfillment of a vow. These votive objects are represented in every culture, and they existed even in the earliest known cults. In Hungary ex voto cult spread by catholicism in the baroque era when it became the adequate form of thanksgiving. This habit is mostly connected to folk traditions and represent a significant historical, social and religious phenomenon of the culture. Almost everything can serve as votive object, which in this form gets symbolic meanig. Votive churches, chapels, altairs, crosses, statues, but votive plaques, paintings, and the so-called identification objects are also serve the same purpose. It’s material, size and shape testifies financial and social positions. Votive offerings can be also defined as monuments, because they represent and preserve an abstract sense for eternity in a tangible and physical form made by us. Behind their symbolic meaning each one involves the history of a personally experienced joyfull event.

Madonna, 2015® Benedek Regos

Madonna, 2015
® Benedek Regos

Shrine II, 2015® Benedek Regos

Shrine II, 2015
® Benedek Regos

Kneeling Man, 2015® Benedek Regos

Kneeling Man, 2015
® Benedek Regos

Shrine I., 2015® Benedek Regos

Shrine I., 2015
® Benedek Regos

Right Ear, 2015® Benedek Regos

Right Ear, 2015
® Benedek Regos

Altair, 2015® Benedek Regos

Altair, 2015
® Benedek Regos

Couple of Eyes, 2015® Benedek Regos

Couple of Eyes, 2015
® Benedek Regos

Left Arm, 2015® Benedek Regos

Left Arm, 2015
® Benedek Regos

1    Madonna. Ezüst, 19. sz. 2. fele, Néprajzi Múzeum Egyházi Gyűjteménye, Budapest
2    Kegyhely II. Csatka 
3    Térdeplő. Ezüstlemez, 19. sz. 2. fele, Néprajzi Múzeum Egyházi Gyűjteménye, Budapest
4    Jobb láb. Viaszöntvény. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum
5    Kéz öntőforma. Fa, Semmelweis Orvotörténeti Múzeum, Budapest 
6    Kegyhely I. Pozsony
7    Szempár. Ezüst. Semmelweis Orvotörténeti Múzeum, Budapest

8    Középitáliai jobb fül. Terrakotta. Kr. e. 3-4.sz. Szépművészeti Múzeum
9    Oltár. Belvárosi Szent Anna templom, Budapest
10   Balkar. Ezüstlemez, 19. sz. 2. fele, Néprajzi Múzeum Egyházi Gyűjteménye, Budapest

Built with Berta.me