Benedek Regős

SZERKEZET / STRUCTURE, 2015-
tintasugaras nyomatok rétegelt lemezre kasírozva / inkjet prints mounted on plywood

A Szerkezet című munka a fényképek szemiotikus természetével kapcsolatos dillemákat vizsgálja a filmdíszletek építészeti szituációjának analógiáján keresztül. Ebben az esetben az építészeti kontextus a fotografikus kép strukturájával és működési mechanizmusával kerül összefüggésbe, vizuális és gondolati asszociációk hálózatában.


_EN

As generally film sets are built solely for the single viewpoint of the camera, they can abstract reality to its visual conditions (to a semi-reality). This reduction concludes in a semi-flat, two-sided structure with one side toward the camera, and the other with it’s back to it. One for the likeness (the illusion) and the other one for the function of support. The two sides are quite opposite to each other. From the building seen through the camera lens, it is impossible to determine its other side. 
The work »Structure« investigates the dilemmas associated with the semiotic nature of photographs through the analogy of architectural situation of film sets. In that case, the architectural context correlates with the structure and operational mechanism of the photographic image in a web of visual and theoretical associations.

Installation view at MOME Photography MA Degree show, 2017 

Built with Berta.me