Benedek Regős

 

Szerkezet Structure


2015-

digitális nyomatok rétegelt lemezre kasírozva
digital prints mounted on plywood


Ahogy általában a filmdíszletek a kamera egynézőpontos perspektívájának épülnek, a valóságot "vizuális tényezőjére" (illúziójára) redukálják. Ez az absztrakció egy szinte sík, lényegében kétoldalú építményt eredményez, amely egyik oldalával a kamera felé, másik oldalával a kamerának háttal fordul. Míg az előbbi elsődleges funkciója a valóság mímelése (az illúziókeltés), addig az utóbbié az építmény statikai megtartása. A két oldal nem csak rendeltetésében, hanem megjelenésében is egymás teljes ellentéte. Ha egy obejktumot pusztán a kamera lencséjén keresztül próbálunk szemlélni, a másik oldaláról semmilyen információt nem kaphatunk.

A Szerkezet c. munka a fényképek természetének szemiotikai dillemáit vizsgálja a filmdíszletek építészeti szituációjának analógiáján keresztül. Ebben az esetben az építészeti kontextus a fotografikus kép strukturájával és működési mechanizmusával kerül összefüggésbe, vizuális és gondolati asszociációk hálózatában.


EN
As generally film sets are built solely for the single viewpoint of the camera, they can abstract reality to its "visual conditions" (to a semi-reality). This reduction concludes in a semi-flat, two-sided structure with one side toward the camera, and the other with it’s back to it. One for the likeness (the illusion) and the other one for the function of support. The two sides are quite opposite to each other. From the building seen through the camera lens, it is impossible to determine its other side. 

The work »Structure« investigates the semiotic dilemmas associated with the nature of photographs through the analogy of architectural situation of film sets. In that case, the architectural context correlates with the structure and operational mechanism of the photographic image in a web of visual and theoretical associations.

Built with Berta.me