Benedek Regős

Simulacrum O. Viktor2013, transparent lambda-print in lightbox

Simulacrum O. Viktor
2013, transparent lambda-print in lightbox

Simulacrum, 2013
transzparens lambda-printek lightboxban / transparent lambda prints in lightbox

A Vakok Állami Intézetének kiállításán ismert celebritások, politikusok és sportolók – bőrszerű Oxam szilikongumival bevont – arcmásai sorakoznak. A látássérülteknek készült, tapintható arclenyomatok hosszú és komplikált mintavételezési procedúrával készültek az alanyok arcáról, 30 perces mozdulatlanság árán. Fotóprojektemben ezen arcmások entitása és a fotográfia médiuma közötti párhuzamok feltérképezése foglalkoztatott. Mennyiben feleltethető meg az arcmásolat a fotografikus kép attribútumaival (tárgyilagosság, sokszorosíthatóság, „megfagyasztott képmás”)? Egy ismeretlen személyről készült letapogatható, háromdimenziós másolat hasonlóan mutat újat egy látássérültnek, mint nekem az illetőről készült kétdimenziós fénykép? Melyikről ismerem fel, melyik jellemzi jobban az eredeti személyt? Milyen párhuzam fedezhető fel a kimerevített fotóportré, és a szintén kimerevített arclenyomat között? Azzal a gesztussal, hogy az arcmásokat a fotográfia – emberi látást imitáló – eszközével reprodukálom, a tapinthatót a fényhatások segítségével két dimenzióba redukálom, ezzel egy paradox önreflexióra teszek kísérletet. Átértékelem, kihangsúlyozom, de meg is kérdőjelezem saját látásom képességét, ahogy egyúttal a fotográfiai látásmód sajátosságait és hiányosságait is.

Kiállítva:
2014 Arcok, testek: lenyomatok és átiratok, Casati Art Corner Gallery, Budapest 
2013 Punktum KB Galéria, Kaposvár


_EN

This serie of lightboxes shows touchable masks of hunagarian celebrities, politics, sportsmen from an exhibition of the State Institute of Blind People in Budapest. These masks not made by a hand of a sculptor or artist, but made by imprinting of the face on silicone gum. It is a quite technical reproduction of the face, just like a portrait photo. In my project I focusing on the comparison of these imprints and photography. What does it mean to a blind to touch these masks? And what does it mean to me that I often see their photo? Can I recognize these well-known faces from the imprints?

Exhibited:

2014 Faces, Bodies: Imprints And Transcriptions, Casati Art Corner Gallery, Budapest
2013 PUNKTUM, kb Galéria, Kaposvár, Hungary1    Simulacrum O. Viktor
2    Simulacrum S. Pál
3    Simulacrum R. Péter
4    Simulacrum K. István
5    Simulacrum G. János
6    Simulacrum P. Bea

Built with Berta.me