Benedek Regős


Kiegyenlítés Offset


2019
kétcsatornás vetítés, polc, archív fényképek
projection, shelf, archive photographs

 

"Egy szobor két keze; kétféle kéztartásban. 
A bal ökölbe szorítva. A jobb nyitott tenyérrel."

 

A Kiegyenlítés c. munka a Dunaújváros főterén 1970-ben felállított Lenin szobrot helyezi középpontjába. A Kiss István – a korszak kedvelt és foglakoztatott szobrásza – által megformált bronzalakot 20 évvel felállítása után, 1990 áprilisában elbontották. Ezt követően sokáig letakarva feküdt a dunaújvárosi Partvédelmi Kft. telephelyén, majd 2003-ban az Intercisa Múzeum árkádjai alatt kapott helyet. Jelenleg is itt áll, a helyben talált római kőtöredékek szomszédságában. 

Ahogy az egykori Szovjetúnió városainak főterein felállított számtalan hasonló példa, úgy a dunaújvárosi szobor is az uralkodó ideológia nélkülözhetetlen reprezentációs kellékeként létesült. Magabiztosan és rendíthetetlenül előre tekintve állt a város origóján egy talapzaton, néhány méterrel elemelve a járókelők perspektívájától, hogy az ideológián alapuló berendezkedés (jelen esetben egy egész város) létjogosultságát érvényesítse. Magabiztossága azonban a történelmi rálátással újraértékelődik. Ha csak a város kialakulásának és fejlődésének történeti ívére tekintünk is, a számtalan meg nem valósult, félresikerült vagy befejezetlen várostervezési elképzelés hátterében egy inkább tétova és alapjaiban önellentmondásos rendszert sejthetünk. A szobor mozdíthatatlansága is hamar megkérdőjeleződött, amire 1990 áprilisában az elbontásában résztvevők adtak végleges választ.

A falon a szobor kezeinek felnagyított, egymásra vetülő, egymást átfedő részletei mellett szinte eltörpülnek a szobor bontásán készült, a helyi Intercisa Múzeumban őrzött archív fényképek. A képek és relációjuk így reflektál az ideológiai alapú berendezkedés dilemmájára a hatalom és az egyén viszonyának aspektusából.


A munka megvalósításában segítettek:
Intercisa Múzeum, Dunaújváros
Kronászt Margit, az Intercisa Múzeum munkatársa
Visionteam


EN

"Two hands of a statue; in two kinds of position.
The left clanched in fist, the right palm outstretched."

The work 'Offset' focuses on the statue of Lenin erected in 1970 on the main square of Dunaújváros, the new industrial city, built from 1949. The bronze sculpture formed by István Kiss - one of the most popular and occupied sculptor of the era - was dismantled 20 years after its unveiling in April 1990. For a long time in the 90's it was lying covered at the site of the city management company till 2003, when it was re-erected under the arches of the local museum. It is still there, in the neighborhood of the locally-found Roman stone fragments.

This statue, as many of the similar examples from the main squares of the former Soviet cities, was erected as an indispensable representation of the dominant ideology. It confidently and steadfastly stood on a pedestal at the center of the city, elevated a few meters above the people's perspective to validate an ideology-based system (in this case the concept of an entire city). However, with historical insight, this confidence could be reappraised. If we look only at the history of the development of the city, we find a more hesitant and self-contradictory system behind the many unrealized, failed or unfinished urban plans. With the final days of the soviet regime, the stability of the statue had also been questioned. In April 1990 the participators of its demolition gave the final answer for it.

The different layers of images and their relationship thus reflect the dilemma of ideological-based establishments from the aspect of relationship between the dominant power and the individual.

Built with Berta.me