Benedek Regős


White Balance

K.A.S. Galéria
(1114 Budapest, Bartók Béla út 9.)
5-26 April 2018


Regős Benedek kiállításon szereplő munkái a reprodukciós fényképezés jelenségének lényeges aspektusaira reflektálnak. A ‚White Balance’ kiindulópontja az a ténymegállapítás, mely szerint művészettörténeti ismereteink nagy része mediatizált képeken alapul. Bár a műtárgyak ismerete nagyban függ a velük való találkozás sze- mélyes élményétől, a fotográ a médiuma végtelenül leegyszerűsítette és demokra- tizálta megismerésük lehetőségét. A fényképezés eljárásának feltalálása után máris megjelentek az első fotogra kus műtárgyreprodukciók. A világ első képügynöksége, az 1852-ben alapított renzei Alinari-testvérek vállakozása is kifejezetten ezek készítésére és kereskedelmére specializálódott. Kópiáik hamar eljutottak a legfon- tosabb könyvtárakba, tudományos és kulturális intézményekbe, ahol az oktatás és a művészképzés elengedhetetlen részévé váltak. A fényképek szerepe azóta nélkülöz- hetetlen a művészettörténeti tudás elsajátításában.

Manapság, a források bőségében, egyszerű helyzetben vagyunk, ha egy festményt, szobrot vagy épületet otthonról szeretnénk tanulmányozni. Az albumokban, könyvekben, és az interneten fellelhető reprodukciók többsége azonban mintha megcáfolná a hitelességükbe és csalhatatlanságukba vetett hitünket. A technikai speci kumokból adódó tényezők (a nyomat minősége, felbontása, színvisszaadása, stb.) vagy a fotós technikai felkészültségének hiányosságai miatt a fotó által köz- vetített információ sokszor bizonytalan, hiányos, vagy éppen pontatlan képet ad a műről, amelynek így pont a művészeti értéke, „íze” veszik el.

Horváth Cz. János, Lévai Jenő és Dr. Molnár György Oktatás és technológia c. könyve szerint a reprodukciós fényképezés feladata, hogy „torzításmentesen adja vissza az eredeti, vagyis a reprózandó felület tárgypontjait, azok tónusait és színeit”. Valamint, hogy a „színeknek önmagukban is helyesen kell megjelennie, de egy- mással összhangban is az eredeti hangulatot kell visszaadnia”. Mindezek mellett azt tapasztaljuk, hogy a technikai pontosságra való törekvés és a szigorú felvételezési szabályok betartása ellenére a fotográ ai „visszaadás” hitelessége sok esetben vi- szonlyagossá válik. Erre a labilitásra utal a címben szereplő kifejezés, a white balance (magyarul fehéregyensúly), amely egy reprodukciós szempontból kulcsfontosságú tényezőt, a téma színhelyes visszaadását jelöli.

A munkák egy része először 2015-ben a pozsonyi OFF Fesztivál keretében megvalósuló Until Titled c. csoportos kiállításon volt látható, amely idén februárban a budapesti Hegyvidék Galériában is bemutatkozott. 


The Past and the Present
- Christina Werner (AT) and Benedek Regős

Austrian Cultural Forum, Budapest 
(1068 Budapest, Benczúr u. 16.)
13 December 2017 - 12 January 2018

Genius Loci installed in Fotogalerie Wien

Nachbilder
- Michael Michlmayr, Sissa Micheli, Madis Luik, Anna Mitterer, Bärbel Praun, Linda Reif, Benedek Regős

Fotogalerie Wien
Währinger Strasse 59/WUK, 1090 Wien-Austria
05-30 April 2016

Built with Berta.me